streda , 1 decembra 2021

Program kultúrnych aktivít Ponitrianskeho múzea na apríl 2016

Program kultúrnych aktivít na apríl 2016

Stála výstava:

Skvosty dávnovekého Slovenska

Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

Výstavy:

Nitriansko v zrkadle dejín

Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

2.1. – 10.7.2016  

Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku

Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe. Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy. Didaktický a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia trojrozmerné rekonštrukcie slovanského obydlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.

18.3. – 17.4.2016     Trofeje poľovnej zveri

XXX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2015/2016. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Ponitrianske múzeum je otvorené:

pondelok:               9.00 – 15.00 hod.

 utorok – piatok:    9.00 – 17.00 hod.

sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.

Aktuálne informácie:

www.muzeumnitra.sk

 http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

www.twitter.com

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Chcete sa dostať do formy? Začnite ešte pred Vianocami!

Vianočné sviatky sú každý rok spojené s rodinnou pohodou, krásnymi chvíľami pod stromčekom aj pri sviatočne …