streda , 1 decembra 2021

AMFO 2018 Nitra 12.4.2018.

Fotografiu tvorí svetlo. Osvojte si svetlo. Obdivujte ho. Milujte ho. Ale nad to všetko poznajte svetlo. Poznajte ho najviac, ako len môžete a tak spoznáte kľúč k fotografii … Týmto otvorila predsedkyňa poroty  Mgr.art. Petra Cepková, ArtDregionálne kolo AMFO v Nitre.

O 16:00 otvorila rozborový seminár p. Zdenka Smrečková. Porotcovia Mgr.art. Petra Cepková, ArtD, Ing. Alan Hyža a Mgr. Jozef Peniak, PhD na rozborovom seminári vyhodnotilli ocenené a vystavené fotografie. Autori fotografií mali možnosť si vypočuť nielen slová chvály, ale aj kritické pripomienky k svojim prácam. O 17:00 začala Vernisáž krátkym kultúrnym programom. Po ňom riaditeľka KOS v Nitre pani Gundová Daniela s predsedkyňou poroty vyhlásili výsledky regionálneho kola AMFO 2018 a oceneným odovzdali ceny a diplomy. Z fotoklubu FOTOP Topoľčianky  boli medzi ocenenými Marcel Meluš – Čestné uznanie (Assassin – do 21 rokov čiernobiela fotografia), Pavol Čepček – 2.miesto (Gotika, Quo vadis – nad 21 rokov čiernobiela fotografia) a Jozef Pažitný – 2.miesto (Voľný náklad, Stratené mláďa chvostoskoka, Pokožka slizniaka karpatského, Smajlík – 2.miesto farebná fotografia nad 21 rokov).  Aj tento rok fotoklub FOTOP Topoľčianky patril k úspešným fotoklubom.  Medzi vystavenými fotografiami boli ďaľší naši členovia : Mihálik Miroslav, Orolínova Táňa, Polák Milan, Šabo Jozef.

Paľo ČEPČEK

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

CAMPANA fest 2021 potrvá dva dni

Viac ako 150 účinkujúcich zaplaví Svätoplukovo námestie farbami, energiou, úsmevom, hudbou, tancom i športom. Obľúbený festival …