Tag Archives: Výčapy Opatovce

Životné scenáre

V piatok 26. 5. 2017 sa v našej škole konalo podujatie  Životné scenáre – prevencia a eliminácia násilia vo vzťahoch, ktoré realizovali lektorky z CPPPaP Nitra, UPSVR Nitra a KOS Nitra. Prezentácia s úžasťou žiakov, rozhovory, besedy a zážitkové rozprávanie v každej triede v trvaní 1 vyučovacej hodiny v priebehu …

Čítajte viac